00%

Chính Sách Bảo Mật

 • A. Thu thập Thông tin Cá nhân

  Thông tin Cá nhân là thông tin về bạn mang tính nhận dạng, bao gồm nhưng không giới hạn tên, số chứng minh thư, số giấy khai sinh, số hộ chiếu, quốc tịch, địa chỉ, số điện thoại, số fax, thông tin ngân hàng, thông tin thẻ tín dụng, chủng tộc, giới tính, ngày sinh, tình trạng hôn nhân, tình trạng cư trú, nền tảng giáo dục, tình trạng tài chính, sở thích cá nhân, địa chỉ thư điện tử (email) của bạn, nghề nghiệp, ngành làm việc của bạn, bất kỳ thông tin nào về bạn mà bạn đã cung cấp cho Quarter Master trong các đơn đăng ký, trong yêu cầu, hoặc bất kỳ đơn tương tự nào cũng như bất kỳ thông tin nào về bạn đã được hoặc sẽ được Quarter Master thu thập, lưu trữ, sử dụng và xử lý theo thời gian và bao gồm các thông tin cá nhân nhạy cảm như các dữ liệu về sức khỏe, tôn giáo hoặc tín ngưỡng tương tự khác.

  Việc người dùng cung cấp Thông tin Cá nhân của họ là hoàn toàn tự nguyện. Tuy nhiên, nếu người dùng không cung cấp cho Quarter Master Thông tin Cá nhân của họ, Quarter Master sẽ không thể xử lý yêu cầu của họ.

  Bên cạnh những Thông tin Cá nhân người dùng trực tiếp cung cấp cho Quarter Master, Quarter Master có thể thu thập Thông tin Cá nhân của người dùng từ nhiều nguồn khác nhau như:

  Đơn đăng ký hoặc đơn xin gia nhập hoặc các đơn tương tự khác; Từ các nguồn công khai khác như danh bạ; Từ các trang mạng xã hội của Quarter Master, nếu người dùng theo dõi, thích hoặc người dùng là thành viên của các trang đó; Từ các tổ chức báo cáo tín dụng; Khi người dùng tương tác và giao tiếp với Quarter Master tại bất kỳ sự kiện hay hoạt động nào; Khi người dùng tham gia các cuộc thi do Quarter Master tổ chức; Từ nhiều thực thể hoặc đơn vị thuộc Quarter Master; hoặc Qua việc sử dụng các trang web của Quarter Master, bao gồm tất cả các trang mạng do Quarter Master điều hành và đặt dưới tên thương hiệu tương ứng (“các Trang Web”). Thông tin Cá nhân của người dùng có thể được thu thập từ các tệp thông tin tạm (cookies) được sử dụng trên các Trang Web.

 • B. Mục đích và phạm vi sử dụng thông tin cá nhân

  1. Mục đích chung

  Để trả lời các câu hỏi, bình luận và phản hồi của người dùng; Để liên lạc với người dùng về những vấn đề liên quan đến yêu cầu của họ hoặc bất kỳ vấn đề nào liên quan đến dịch vụ của Quarter Master; Để phục vụ mục đích quản lý nội bộ như kiểm toán, phân tích dữ liệu, lưu trữ cơ sở dữ liệu; Để phục vụ mục đích phát hiện, ngăn chặn và truy tố tội phạm; Để giúp Quarter Master tuân thủ các nghĩa vụ theo quy định của pháp luật;

  1. Đối với khách hàng của các dịch vụ do Quarter Master cung cấp:

  Để thực hiện các nghĩa vụ của Quarter Master theo bất kỳ thỏa thuận nào được ký kết với khách hàng; Để cung cấp cho khách hàng bất kỳ dịch vụ nào mà khách hàng yêu cầu; Để xử lý việc tham gia của khách hàng vào bất kỳ sự kiện, hoạt động, khảo sát theo nhóm, nghiên cứu, cuộc thi, chương trình khuyến mại, cuộc bình chọn, khảo sát hoặc sản phẩm nào; Để xử lý, quản lý hoặc xác minh việc đăng ký theo dõi của khách hàng đối với Quarter Master và để cung cấp cho khách hàng các lợi ích dành cho người theo dõi; Để xác nhận các đơn đặt hàng của khách hàng và xử lý các thanh toán liên quan đến bất kỳ sản phẩm hay dịch vụ nào mà khách hàng đã yêu cầu; Để hiểu và phân tích số liệu kinh doanh của chúng tôi cũng như các nhu cầu và sở thích của khách hàng; Để phát triển, nâng cấp, và cung cấp các sản phẩm và dịch vụ đáp ứng được nhu cầu của khách hàng; Để xử lý việc đổi trả sản phẩm;

  1. Đối với khách hàng là đại lý, người bán hàng, nhà cung cấp, đối tác, nhà thầu hoặc nhà cung cấp dịch vụ:

  Để phục vụ mục đích hợp tác nhằm cung cấp dịch vụ hoặc sản phẩm; Để tạo điều kiện hoặc cho phép bất kỳ sự kiểm tra nào mà Quarter Master có thể yêu cầu để hợp tác với đối tác; Để xử lý các thanh toán liên quan đến bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào mà đối tác cung cấp; Để liên lạc với đối táchoặc với người phụ trách Quarter Master của đối tác.

  1. Mục đích tiếp thị và quảng bá:

  Quarter Master có thể sử dụng và xử lý thông tin của khách hàng để thông qua đường bưu điện, điện thoại, tin nhắn sms, trực tiếp hoặc qua email, chúng tôi có thể:

  Gửi cho khách hàng các cảnh báo, bản tin, cập nhật, bưu phẩm, tài liệu quảng cáo, đặc quyền, lời chúc mừng trong các dịp đặc biệt từ Quarter Master, các đối tác, nhà tài trợ và nhà quảng cáo của Quarter Master. Thông báo và gửi thư mời tham dự các sự kiện hoặc hoạt động do Quarter Master, đối tác, nhà tài trợ hoặc nhà quảng cáo của Quarter Master tổ chức. Xử lý nội dung đăng ký tham gia các sự kiện hoặc hoạt động của khách hàng và để liên lạc với khách hàng về sự tham gia của khách hàng tại sự kiện hoặc hoạt động đó;

  Chia sẻ Thông tin Cá nhân của khách hàng giữa các công ty con, công ty liên kết và liên doanh cũng như các đại lý, người bán hàng, nhà cung cấp dịch vụ, đối tác, nhà thầu, những bên có thể liên lạc với khách hàng để tiếp thị về sản phẩm, dịch vụ, sự kiện hoặc khuyến mại của họ.

  1. Thời gian lưu trữ thông tin:

  Dữ liệu cá nhân của người dùng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự người dùng đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp, thông tin cá nhân của người dùng sẽ được bảo mật trên máy chủ của Quarter Master.

 • C. Các đối tượng được quyền truy cập thông tin cá nhân

  1. Chuyển giao Thông tin Cá nhân

  Thông tin Cá nhân của người dùng có thể được chuyển giao, lưu trữ, sử dụng và truy cập bởi bên thứ 3 với mục đích trong phần Mục Đích Bổ Sung. Hơn nữa, Quarter Master có thể ủy quyền cho các công ty, nhà cung cấp dịch vụ hoặc cá nhân khác đại diện thực hiện các chức năng và cung cấp quyền truy cập hoặc tiết lộ Dữ liệu cá nhân của bạn cho các nhà cung cấp dịch vụ hoặc bên thứ ba đó. Các bên thứ ba bao gồm, nhưng không giới hạn:

  Các đối tác của Quarter Master, bao gồm các bên mà Quarter Master hợp tác để tổ chứcsự kiện, chương trình và hoạt động nhất định;

  Công ty quản lý sự kiện và nhà tài trợ sự kiện;

  Các công ty nghiên cứu tiếp thị;

  Các nhà cung cấp dịch vụ, bao gồm, các nhà cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin (CNTT) cho cơ sở hạ tầng, phần mềm và công việc phát triển;

  Cố vấn chuyên nghiệp và kiểm toán viên bên ngoài, bao gồm cố vấn pháp lý, cố vấn tài chính và tư vấn;

  Các cá nhân, tổ chức khác thuộc tập đoàn Quarter Master.

  Thông tin Cá nhân cũng có thể được chia sẻ liên quan đến giao dịch doanh nghiệp, ví dụ như bán chi nhánh hoặc bộ phận, sát nhập, hợp nhất, hoặc bán tài sản, hoặc trong trường hợp hiếm là giải thể doanh nghiệp

  1. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin:

  Quarter Master Ltd. Nhóm Pháp lý và Tuân thủ Chính sách của Doanh nghiệp 111A Nguyễn Văn Hưởng, Phường Thảo Điền, Quận 2, TP. HCM, Việt Nam. Email: xinchao@quartermaster.vn

  1. Phương thức và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình:

  Tùy thuộc vào bất kỳ ngoại lệ nào theo pháp luật hiện hành của quốc gia của người dùng hoặc Quốc gia Thay thế, người dùng có thể yêu cầu quyền truy cập hoặc yêu cầu đính chính Thông tin Cá nhân, yêu cầu hạn chế việc xử lý Thông tin Cá nhân của người dùng cho các Mục đích Bổ sung hoặc đưa ra bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến Thông tin Cá nhân của người dùng bằng cách liên hệ tới: Quarter Master Ltd, Nhóm Pháp lý và Tuân thủ Chính sách của Doanh nghiệp 111A Nguyễn Văn Hưởng, Phường Thảo Điền, Quận 2, Tp. HCM. Việt Nam.Email: xinchao@quartermaster.vn

  Tuân thủ pháp luật tại quốc gia của người dùng hoặc Quốc gia Thay thế, Quarter Master có quyền áp dụng một mức phí cho việc truy cập Thông tin Cá nhân của người dùng trong mức cho phép.

  Đối với quyền truy cập hoặc đính chính Thông tin Cá nhân của người dùng, Quarter Master có quyền từ chối các yêu cầu truy cập hoặc đính chính Thông tin Cá nhân của người dùng với các lý do cho phép theo pháp luật, ví dụ trong trường hợp xét thấy việc cấp quyền truy cập cho người dùng không tương xứng với những rủi ro đối với quyền riêng tư của người dùng hoặc của một người khác.

  Nếu người dùng không muốn Thông tin Cá nhân của được thu thập qua cookies (thông tin đệm) trên Trang Web, người dùng có thể tắt cookies bằng cách điều chỉnh cài đặt trình duyệt của người dùng để vô hiệu hóa, khóa hoặc tắt cookies, bằng cách xóa lịch sử truy cập của người dùng hoặc xóa bộ nhớ đệm (cache) khỏi trình duyệtcủa người dùng.

 • D. Khác

  1. Liên kết với Trang Web của Bên thứ ba

  Các Trang Web có thể chứa các liên kết tới các trang web của các bên thứ ba. Xin vui lòng lưu ý rằng Quarter Master không chịu trách nhiệm đối với việc thu thập, sử dụng, duy trì, chia sẻ, hoặc tiết lộ dữ liệu và thông tin của các bên thứ ba đó. Nếu người dùng trực tiếp cung cấp thông tin cho những trang đó, chính sách bảo mật và điều khoản sử dụng của những trang đó sẽ được áp dụng và Quarter Master không chịu trách nhiệm đối với các hoạt động xử lý thông tin hoặc các chính sách bảo mật của những trang đó.

  1. Thông tin Cá nhân của Trẻ chưa thành niên và Cá nhân Khác

  Nếu người dùng là cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp, xin vui lòng không cho phép trẻ chưa thành niên – người dưới 18 (mười tám) tuổi dưới sự giám hộ của người dùng gửi Thông tin Cá nhân tới Quarter Master. Trong trường hợp Thông tin Cá nhân như vậy được cung cấp cho Quarter Master, điều đó có nghĩa là người dùng chấp thuận cho việc xử lý Thông tin Cá nhân của trẻ chưa thành niên và cá nhân người dùng chấp nhận và đồng ý ràng buộc bởi Thông báo này và chịu trách nhiệm đối với các hành động của trẻ.

  Trong một số trường hợp người dùng có thể đã cung cấp Thông tin Cá nhân liên quan đến cá nhân khác (ví dụ như vợ/chồng, các thành viên trong gia đình hoặc bạn bè của người dùng) và trong những trường hợp đó người dùng thay mặt và đảm bảo rằng người dùng được ủy quyền cung cấp Thông tin Cá nhân của họ cho Quarter Master và đã có sự chấp thuận của họ về việc Thông tin Cá nhân của họ được xử lý và sử dụng theo cách thức như đã nêu trong Thông báo này.

  1. Thừa nhận và Chấp thuận

  Bằng cách giao tiếp với Quarter Master, sử dụng các dịch vụ của Quarter Master, mua các sản phẩm từ Quarter Master hoặc qua tương tác với Quarter Master, người dùng thừa nhận rằng người dùng đã đọc và hiểu Thông báo này và đồng ý và chấp thuận việc Quarter Master sử dụng, xử lý và chuyển giao Thông tin Cá nhân của người dùng như được mô tả trong Thông báo này.

  Quarter Master có quyền chỉnh sửa, cập nhật hoặc sửa đổi các điều khoản của Thông báo này bất cứ lúc nào bằng cách công bố Thông báo cập nhật trên các Trang Web. Bằng cách tiếp tục trao đổi với Quarter Master, bằng cách tiếp tục sử dụng các dịch vụ của Quarter Master, mua các sản phẩm từ Quarter Master hoặc qua tiếp tục tương tác với Quarter Master sau khi Thông báo này được chỉnh sửa, cập nhật hoặc sửa đổi, những hành động như vậy có nghĩa là người dùng chấp nhận những chỉnh sửa, cập nhật hoặc sửa đổi đó.

  Trong trường hợp có mâu thuẫn giữa bản tiếng Anh và ngôn ngữ khác của Thông báo này, bản tiếng Việt được ưu tiên áp dụng.

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN ĐỜI SỐNG