00%

Chính Sách Dịch Vụ

 • A. Thu thập Thông tin Cá nhân

  Thông tin Cá nhân là thông tin về bạn mang tính nhận dạng, bao gồm nhưng không giới hạn tên, số chứng minh thư, số giấy khai sinh, số hộ chiếu, quốc tịch, địa chỉ, số điện thoại, số fax, thông tin ngân hàng, thông tin thẻ tín dụng, chủng tộc, giới tính, ngày sinh, tình trạng hôn nhân, tình trạng cư trú, nền tảng giáo dục, tình trạng tài chính, sở thích cá nhân, địa chỉ thư điện tử (email) của bạn, nghề nghiệp, ngành làm việc của bạn, bất kỳ thông tin nào về bạn mà bạn đã cung cấp cho Quarter Master trong các đơn đăng ký, trong yêu cầu, hoặc bất kỳ đơn tương tự nào cũng như bất kỳ thông tin nào về bạn đã được hoặc sẽ được Quarter Master thu thập, lưu trữ, sử dụng và xử lý theo thời gian và bao gồm các thông tin cá nhân nhạy cảm như các dữ liệu về sức khỏe, tôn giáo hoặc tín ngưỡng tương tự khác.

  Việc người dùng cung cấp Thông tin Cá nhân của họ là hoàn toàn tự nguyện. Tuy nhiên, nếu người dùng không cung cấp cho Quarter Master Thông tin Cá nhân của họ, Quarter Master sẽ không thể xử lý yêu cầu của họ.

  Bên cạnh những Thông tin Cá nhân người dùng trực tiếp cung cấp cho Quarter Master, Quarter Master có thể thu thập Thông tin Cá nhân của người dùng từ nhiều nguồn khác nhau như:

  Đơn đăng ký hoặc đơn xin gia nhập hoặc các đơn tương tự khác; Từ các nguồn công khai khác như danh bạ; Từ các trang mạng xã hội của Quarter Master, nếu người dùng theo dõi, thích hoặc người dùng là thành viên của các trang đó; Từ các tổ chức báo cáo tín dụng; Khi người dùng tương tác và giao tiếp với Quarter Master tại bất kỳ sự kiện hay hoạt động nào; Khi người dùng tham gia các cuộc thi do Quarter Master tổ chức; Từ nhiều thực thể hoặc đơn vị thuộc Quarter Master; hoặc Qua việc sử dụng các trang web của Quarter Master, bao gồm tất cả các trang mạng do Quarter Master điều hành và đặt dưới tên thương hiệu tương ứng (“các Trang Web”). Thông tin Cá nhân của người dùng có thể được thu thập từ các tệp thông tin tạm (cookies) được sử dụng trên các Trang Web.

 • B. Mục đích và phạm vi sử dụng thông tin cá nhân

  1. Mục đích chung

  Để trả lời các câu hỏi, bình luận và phản hồi của người dùng; Để liên lạc với người dùng về những vấn đề liên quan đến yêu cầu của họ hoặc bất kỳ vấn đề nào liên quan đến dịch vụ của Quarter Master; Để phục vụ mục đích quản lý nội bộ như kiểm toán, phân tích dữ liệu, lưu trữ cơ sở dữ liệu; Để phục vụ mục đích phát hiện, ngăn chặn và truy tố tội phạm; Để giúp Quarter Master tuân thủ các nghĩa vụ theo quy định của pháp luật;

  1. Đối với khách hàng của các dịch vụ do Quarter Master cung cấp:

  Để thực hiện các nghĩa vụ của Quarter Master theo bất kỳ thỏa thuận nào được ký kết với khách hàng; Để cung cấp cho khách hàng bất kỳ dịch vụ nào mà khách hàng yêu cầu; Để xử lý việc tham gia của khách hàng vào bất kỳ sự kiện, hoạt động, khảo sát theo nhóm, nghiên cứu, cuộc thi, chương trình khuyến mại, cuộc bình chọn, khảo sát hoặc sản phẩm nào; Để xử lý, quản lý hoặc xác minh việc đăng ký theo dõi của khách hàng đối với Quarter Master và để cung cấp cho khách hàng các lợi ích dành cho người theo dõi; Để xác nhận các đơn đặt hàng của khách hàng và xử lý các thanh toán liên quan đến bất kỳ sản phẩm hay dịch vụ nào mà khách hàng đã yêu cầu; Để hiểu và phân tích số liệu kinh doanh của chúng tôi cũng như các nhu cầu và sở thích của khách hàng; Để phát triển, nâng cấp, và cung cấp các sản phẩm và dịch vụ đáp ứng được nhu cầu của khách hàng; Để xử lý việc đổi trả sản phẩm;

  1. Đối với khách hàng là đại lý, người bán hàng, nhà cung cấp, đối tác, nhà thầu hoặc nhà cung cấp dịch vụ:

  Để phục vụ mục đích hợp tác nhằm cung cấp dịch vụ hoặc sản phẩm; Để tạo điều kiện hoặc cho phép bất kỳ sự kiểm tra nào mà Quarter Master có thể yêu cầu để hợp tác với đối tác; Để xử lý các thanh toán liên quan đến bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào mà đối tác cung cấp; Để liên lạc với đối táchoặc với người phụ trách Quarter Master của đối tác.

  1. Mục đích tiếp thị và quảng bá:

  Quarter Master có thể sử dụng và xử lý thông tin của khách hàng để thông qua đường bưu điện, điện thoại, tin nhắn sms, trực tiếp hoặc qua email, chúng tôi có thể:

  Gửi cho khách hàng các cảnh báo, bản tin, cập nhật, bưu phẩm, tài liệu quảng cáo, đặc quyền, lời chúc mừng trong các dịp đặc biệt từ Quarter Master, các đối tác, nhà tài trợ và nhà quảng cáo của Quarter Master. Thông báo và gửi thư mời tham dự các sự kiện hoặc hoạt động do Quarter Master, đối tác, nhà tài trợ hoặc nhà quảng cáo của Quarter Master tổ chức. Xử lý nội dung đăng ký tham gia các sự kiện hoặc hoạt động của khách hàng và để liên lạc với khách hàng về sự tham gia của khách hàng tại sự kiện hoặc hoạt động đó;

  Chia sẻ Thông tin Cá nhân của khách hàng giữa các công ty con, công ty liên kết và liên doanh cũng như các đại lý, người bán hàng, nhà cung cấp dịch vụ, đối tác, nhà thầu, những bên có thể liên lạc với khách hàng để tiếp thị về sản phẩm, dịch vụ, sự kiện hoặc khuyến mại của họ.

  1. Thời gian lưu trữ thông tin:

  Dữ liệu cá nhân của người dùng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự người dùng đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp, thông tin cá nhân của người dùng sẽ được bảo mật trên máy chủ của Quarter Master.

 • C. Các đối tượng được quyền truy cập thông tin cá nhân

  1. Chuyển giao Thông tin Cá nhân

  Thông tin Cá nhân của người dùng có thể được chuyển giao, lưu trữ, sử dụng và truy cập bởi bên thứ 3 với mục đích trong phần Mục Đích Bổ Sung. Hơn nữa, Quarter Master có thể ủy quyền cho các công ty, nhà cung cấp dịch vụ hoặc cá nhân khác đại diện thực hiện các chức năng và cung cấp quyền truy cập hoặc tiết lộ Dữ liệu cá nhân của bạn cho các nhà cung cấp dịch vụ hoặc bên thứ ba đó. Các bên thứ ba bao gồm, nhưng không giới hạn:

  Các đối tác của Quarter Master, bao gồm các bên mà Quarter Master hợp tác để tổ chứcsự kiện, chương trình và hoạt động nhất định;

  Công ty quản lý sự kiện và nhà tài trợ sự kiện;

  Các công ty nghiên cứu tiếp thị;

  Các nhà cung cấp dịch vụ, bao gồm, các nhà cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin (CNTT) cho cơ sở hạ tầng, phần mềm và công việc phát triển;

  Cố vấn chuyên nghiệp và kiểm toán viên bên ngoài, bao gồm cố vấn pháp lý, cố vấn tài chính và tư vấn;

  Các cá nhân, tổ chức khác thuộc tập đoàn Quarter Master.

  Thông tin Cá nhân cũng có thể được chia sẻ liên quan đến giao dịch doanh nghiệp, ví dụ như bán chi nhánh hoặc bộ phận, sát nhập, hợp nhất, hoặc bán tài sản, hoặc trong trường hợp hiếm là giải thể doanh nghiệp

  1. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin:

  Quarter Master Ltd. Nhóm Pháp lý và Tuân thủ Chính sách của Doanh nghiệp 111A Nguyễn Văn Hưởng, Phường Thảo Điền, Quận 2, TP. HCM, Việt Nam. Email: xinchao@quartermaster.vn

  1. Phương thức và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình:

  Tùy thuộc vào bất kỳ ngoại lệ nào theo pháp luật hiện hành của quốc gia của người dùng hoặc Quốc gia Thay thế, người dùng có thể yêu cầu quyền truy cập hoặc yêu cầu đính chính Thông tin Cá nhân, yêu cầu hạn chế việc xử lý Thông tin Cá nhân của người dùng cho các Mục đích Bổ sung hoặc đưa ra bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến Thông tin Cá nhân của người dùng bằng cách liên hệ tới: Quarter Master Ltd, Nhóm Pháp lý và Tuân thủ Chính sách của Doanh nghiệp 111A Nguyễn Văn Hưởng, Phường Thảo Điền, Quận 2, Tp. HCM. Việt Nam.Email: xinchao@quartermaster.vn

  Tuân thủ pháp luật tại quốc gia của người dùng hoặc Quốc gia Thay thế, Quarter Master có quyền áp dụng một mức phí cho việc truy cập Thông tin Cá nhân của người dùng trong mức cho phép.

  Đối với quyền truy cập hoặc đính chính Thông tin Cá nhân của người dùng, Quarter Master có quyền từ chối các yêu cầu truy cập hoặc đính chính Thông tin Cá nhân của người dùng với các lý do cho phép theo pháp luật, ví dụ trong trường hợp xét thấy việc cấp quyền truy cập cho người dùng không tương xứng với những rủi ro đối với quyền riêng tư của người dùng hoặc của một người khác.

  Nếu người dùng không muốn Thông tin Cá nhân của được thu thập qua cookies (thông tin đệm) trên Trang Web, người dùng có thể tắt cookies bằng cách điều chỉnh cài đặt trình duyệt của người dùng để vô hiệu hóa, khóa hoặc tắt cookies, bằng cách xóa lịch sử truy cập của người dùng hoặc xóa bộ nhớ đệm (cache) khỏi trình duyệtcủa người dùng.

 • D. Khác

  1. Liên kết với Trang Web của Bên thứ ba

  Các Trang Web có thể chứa các liên kết tới các trang web của các bên thứ ba. Xin vui lòng lưu ý rằng Quarter Master không chịu trách nhiệm đối với việc thu thập, sử dụng, duy trì, chia sẻ, hoặc tiết lộ dữ liệu và thông tin của các bên thứ ba đó. Nếu người dùng trực tiếp cung cấp thông tin cho những trang đó, chính sách bảo mật và điều khoản sử dụng của những trang đó sẽ được áp dụng và Quarter Master không chịu trách nhiệm đối với các hoạt động xử lý thông tin hoặc các chính sách bảo mật của những trang đó.

  1. Thông tin Cá nhân của Trẻ chưa thành niên và Cá nhân Khác

  Nếu người dùng là cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp, xin vui lòng không cho phép trẻ chưa thành niên – người dưới 18 (mười tám) tuổi dưới sự giám hộ của người dùng gửi Thông tin Cá nhân tới Quarter Master. Trong trường hợp Thông tin Cá nhân như vậy được cung cấp cho Quarter Master, điều đó có nghĩa là người dùng chấp thuận cho việc xử lý Thông tin Cá nhân của trẻ chưa thành niên và cá nhân người dùng chấp nhận và đồng ý ràng buộc bởi Thông báo này và chịu trách nhiệm đối với các hành động của trẻ.

  Trong một số trường hợp người dùng có thể đã cung cấp Thông tin Cá nhân liên quan đến cá nhân khác (ví dụ như vợ/chồng, các thành viên trong gia đình hoặc bạn bè của người dùng) và trong những trường hợp đó người dùng thay mặt và đảm bảo rằng người dùng được ủy quyền cung cấp Thông tin Cá nhân của họ cho Quarter Master và đã có sự chấp thuận của họ về việc Thông tin Cá nhân của họ được xử lý và sử dụng theo cách thức như đã nêu trong Thông báo này.

  1. Thừa nhận và Chấp thuận

  Bằng cách giao tiếp với Quarter Master, sử dụng các dịch vụ của Quarter Master, mua các sản phẩm từ Quarter Master hoặc qua tương tác với Quarter Master, người dùng thừa nhận rằng người dùng đã đọc và hiểu Thông báo này và đồng ý và chấp thuận việc Quarter Master sử dụng, xử lý và chuyển giao Thông tin Cá nhân của người dùng như được mô tả trong Thông báo này.

  Quarter Master có quyền chỉnh sửa, cập nhật hoặc sửa đổi các điều khoản của Thông báo này bất cứ lúc nào bằng cách công bố Thông báo cập nhật trên các Trang Web. Bằng cách tiếp tục trao đổi với Quarter Master, bằng cách tiếp tục sử dụng các dịch vụ của Quarter Master, mua các sản phẩm từ Quarter Master hoặc qua tiếp tục tương tác với Quarter Master sau khi Thông báo này được chỉnh sửa, cập nhật hoặc sửa đổi, những hành động như vậy có nghĩa là người dùng chấp nhận những chỉnh sửa, cập nhật hoặc sửa đổi đó.

  Trong trường hợp có mâu thuẫn giữa bản tiếng Anh và ngôn ngữ khác của Thông báo này, bản tiếng Việt được ưu tiên áp dụng.

 • E. Chính sách bảo mật thông tin cá nhân

  1. Mục đích và phạm vi thu thập
  Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên website quartermaster.vn bao gồm: email, điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ khách hàng (thành viên). Đây là các thông tin mà quartermaster.vn cần thành viên cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để quartermaster.vn liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng.
  Trong quá trình giao dịch thanh toán tại website quartermaster.vn, chúng tôi chỉ lưu giữ thông tin chi tiết về đơn hàng đã thanh toán của thành viên, các thông tin về số tài khoản ngân hàng của thành viên sẽ không được lưu giữ.
  Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho webiste quartermaster.vn về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.
  2. Phạm vi sử dụng thông tin
  Công ty sử dụng thông tin thành viên cung cấp để:
  ‒ Cung cấp các dịch vụ đến thành viên;
  ‒ Gửi hàng hóa theo địa chỉ thành viên mua cung cấp;
  ‒ Gửi thông tin quảng cáo, khuyến mại nếu thành viên chấp nhận điều khoản này trong khi đăng ký:
  _ Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa thành viên và website quartermaster.vn;
  ‒ Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của thành viên hoặc các hoạt động giả mạo thành viên;
  ‒ Liên lạc và giải quyết với thành viên trong những trường hợp đặc biệt;
  – Không sử dụng thông tin cá nhân của thành viên ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại quartermaster.vn;
  ‒ Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Công ty có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của thành viên.
  3. Thời gian lưu trữ thông tin
  Dữ liệu cá nhân của thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của quartermaster.vn.
  4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân
  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN PHÁT TRIỂN ĐỜI SỐNG
  Địa chỉ : 111A Nguyễn Văn Hưởng, Phường Thảo Điền, Thành Phố Thủ Đức Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Email: john@quartermaster.vn
  Điện thoại: 0777335588
  5. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.
  – Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu quartermaster.vn thực hiện việc này;
  Thành viên có quyền gửi khiếu nại về chất lượng hàng hóa, thời gian giao hàng đến Ban quản trị của website quartermaster.vn.
  . Khi tiếp nhận những phản hồi này, vingaymai.com.vn.sẽ xác nhận lại thông tin, trường hợp đúng như phản ánh của thành viên tùy theo mức độ quartermaster.vn. sẽ có những biện pháp xử lý kịp thời.
  6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng
  Thông tin cá nhân của thành viên trên quartermaster.vn được quartermaster.vn cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của quartermaster.vn. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác;
  ‒ Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên;
  Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, quartermaster.vn. sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết;
  Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của thành viên bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa trên quartermaster.vn.
  Ban quản lý quartermaster.vn yêu cầu các cá nhân khi đăng ký/mua hàng là Thành viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, số chứng minh nhân dân, điện thoại, số tài khoản, số thẻ thanh toán …., và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý quartermaster.vn. không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

 • F. Chính sách bảo hành/đổi trả hàng

  Chính sách bảo hành/đổi trả hàng
  1. Chính sách bảo hành
  Khách hàng có thể trực tiếp liên hệ bảo hành và khiếu nại về dịch vụ tại các địa chỉ sau của quartermaster.vn.
  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN PHÁT TRIỂN ĐỜI SỐNG
  Địa chỉ : 111A Nguyễn Văn Hưởng, Phường Thảo Điền, Thành Phố Thủ Đức Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Email: john@quartermaster.vn
  Điện thoại: 0777335588

  Thời gian phục vụ: từ 8:30 đến 17:30 các ngày từ thứ Hai đến thứ Bảy, không tính Chủ Nhật và các ngày lễ Tết.
  Quý khách có thể thực hiện bảo hành khi sử dụng dịch vụ của quartermaster.vn.
  Quy trình bảo hành: Khi cần bảo hành, hỗ trợ dịch vụ, khách hàng sẽ liên hệ với các trung tâm bảo hành, hỗ trợ của chúng tôi. Các nhân viên chăm sóc khách hàng của chúng tôi sẽ tư vấn hỗ trợ khách hàng về quy trình bảo hành, hỗ trợ dịch vụ. Khi nhận được thông tin bảo hành của dịch vụ mà khách hàng yêu cầu, bộ phận kỹ thuật của quartermaster.vn sẽ hỗ trợ khắc phục sự cố cho khách hàng trong vòng 24h qua điện thoại, email hoặc hỗ trợ trực tiếp qua teamviewer.
  Chúng tôi sẽ thực hiện các bước tiếp theo để kiểm tra chất lượng dịch vụ và tiến hành bảo hành hoặc hoàn tiền theo yêu cầu của quý khách.
  Chúng tôi sẽ hoàn trả tiền cho khách hàng theo hình thức khách hàng thanh toán.
  – Nếu khách hàng thanh toán qua chuyển khoản, chúng tôi hoàn trả tiền theo tài khoản đã thanh toán đúng bằng số tiền mà khách hàng mua dịch vụ đó;
  – Nếu khách hàng thanh toán tại công ty đề nghị khách hàng đến công ty để nhận lại tiền (Nhân viên hỗ trợ sẽ liên hệ với khách hàng để đặt lịch hẹn).
  2. Các trường hợp bảo hành/ Đổi trả
  Tất cả các dịch vụ được mua từ quartermaster.vn sẽ được bảo hành, hỗ trợ tùy theo loại hình dịch vụ sử dụng mà thời gian bảo hành có thời hạn dài ngắn khác nhau.
  Đối với sản phẩm/ dịch vụ cần bảo hành/ hỗ trợ, khách hàng sẽ trực tiếp liên hệ với chúng tôi để nhận được hỗ trợ tốt nhất.
  Chúng tôi chỉ không chấp nhận bảo hành, hỗ trợ trong các trường hợp như: Thiên tai, địch họa gây cách trở hoặc phá hủy hoặc tắc nghẽn hoặc dừng kết nối đến trung tâm dữ liệu của khách hàng, sự cố mất điện trên diện rộng, sự cố đứt cáp viễn thông gây tắc nghẽn hoặc ngừng kết nối viễn thông, Internet đến trung tâm dữ liệu của khách hàng.

 • G. Biện pháp, Cơ chế và Quy trình Giải quyết tranh chấp, khiếu nại

  Thành viên đồng ý và tuân thủ rằng, khi Thành viên được quartermaster.vn cung cấp tài khoản để sử dụng một phần hoặc toàn bộ sản phẩm quartermaster.vn , thì bất kỳ tranh chấp phát sinh trong quá trình sử dụng của Thành viên sẽ được giải quyết theo pháp luật hiện hành của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.
  Bất kỳ khiếu nại nào phát sinh trong quá trình thanh toán và sử dụng quartermaster.vn phải được gửi đến bộ phận hỗ trợ quartermaster.vn ngay sau khi xảy ra sự kiện phát sinh khiếu nại. quartermaster.vn sẽ là nơi trung gian giải quyết tranh chấp giữa Thành viên với nhau. quartermaster.vn sẽ căn cứ từng trường hợp cụ thể để có phương án giải quyết cho phù hợp. Khi thực hiện quyền khiếu nại, người khiếu nại có nghĩa vụ cung cấp các giấy tờ, bằng chứng, căn cứ có liên quan đến việc khiếu nại và phải chịu trách nhiệm về nội dung khiếu nại, giấy tờ, bằng chứng, căn cứ do mình cung cấp theo quy định Pháp luật.
  Quy trình giải quyết khiếu nại được đăng tải trên website sản phẩm quartermaster.vn.chỉ hỗ trợ, giải quyết khiếu nại, tố cáo của bạn trong trường hợp bạn đã ghi đầy đủ, trung thực và chính xác thông tin khi đăng kí tài khoản.
  Đối với tranh chấp giữa Thành viên quartermaster.vn với nhau hoặc giữa Thành viên với quartermaster.vn , chúng tôi sẽ căn cứ log hệ thống để giải quyết. Theo đó, quartermaster.vn sẽ bảo vệ quyền lợi tối đa có thể cho Người Sử Dụng đăng kí đầy đủ thông tin theo quy định.
  Thành viên đồng ý bảo vệ, bồi hoàn và loại trừ quartermaster.vn khỏi những nghĩa vụ pháp lý, tố tụng, tổn thất, chi phí bao gồm nhưng không giới hạn án phí, chi phí luật sư, chuyên gia tư vấn có liên quan đến việc giải quyết hoặc phát sinh từ sự vi phạm của Thành viên trong quá trình sử dụng dịch vụ.

  Địa chỉ tiếp nhận hỗ trợ:
  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN PHÁT TRIỂN ĐỜI SỐNG
  Địa chỉ : 111A Nguyễn Văn Hưởng, Phường Thảo Điền, Thành Phố Thủ Đức Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Email: john@quartermaster.vn
  Điện thoại: 0777335588

 • H. Quy trình giải quyết tranh chấp và khiếu nại

  – Bước 1: Tiếp nhận: Nhận yêu cầu giải quyết khiếu nại của thành viên (gọi là “người khiếu nại”), kiểm tra thông tin khiếu nại để thực hiện tiếp nhận hay từ chối.
  – Bước 2: Xử lý khiếu nại: Thu thập thông tin, hình ảnh chứng cứ từ các bên liện quan.
  – Bước 3: Hoàn tất khiếu nại: Xác nhận kết quả, đưa ra các hình thức xử lý đối với từng vi phạm và tiến hành đóng khiếu nại.

 • I. Phương thức thanh toán

  Tại quartermaster.vn, việc mua các gói dịch vụ trực tuyến trở nên thật dễ dàng với các hình thức thanh toán tiện lợi và linh hoạt: thanh toán khi nhận hàng (COD / Cash On Delivery), thanh toán bằng thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ (Visa/ Mastercard) hoặc thanh toán bằng thẻ ATM nội địa.
  Hướng dẫn chi tiết cách thức thanh toán
  1. Thanh toán khi nhận hàng (COD /Cash On Delivery)
  Là cách thanh toán dễ dàng nhất, đặc biệt khi quý khách không quen với các hình thức thanh toán trực tuyến.
  Ngay sau khi nhận được đơn hàng, quartermaster.vn sẽ xác nhận với quý khách qua email, tiến hành thực hiện đơn hàng và giao hàng trong thời gian quy định. quartermaster.vn sẽ thông báo cho khách hàng cước phí vận chuyển.
  2. Thanh toán bằng thẻ tín dụng
  Ngay sau khi nhận được đơn hàng Công ty sẽ liên hệ cho khách hàng để xác nhận đơn hàng. Nếu khách hàng muốn thanh toán bằng thẻ tính dụng Công ty sẽ cung cấp số TK để Khách hàng thanh toán, quartermaster.vn sẽ kiểm tra giao dịch thanh toán. Nếu giao dịch chưa thành công, quartermaster.vn sẽ liên lạc với quý khách để thông báo. Nếu giao dịch thành công, quartermaster.vn sẽ tiến hành thực hiện đơn hàng ngay và giao hàng trong thời gian quy định.
  3. Thanh toán bằng thẻ ATM nội địa
  Đối với khách hàng thanh toán qua.
  Điều kiện để chọn hình thức thanh toán ATM là thẻ của quý khách đã được đăng ký sử dụng online banking. quartermaster.vn hiện hỗ trợ thanh toán bằng thẻ ATM cho ngân hàng:
  NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH THẢO ĐIỀN
  STK: 19135175959010
  Ngay sau khi nhận được đơn hàng, quartermaster.vn sẽ kiểm tra giao dịch thanh toán.Nếu giao dịch thành công, quartermaster.vn sẽ tiến hành thực hiện đơn hàng ngay và giao hàng trong thời gian quy định

 • J. Chính sách giao hàng

  quartermaster.vn luôn hướng đến việc cung cấp dịch vụ vận chuyển tốt nhất với mức phí cạnh tranh cho tất cả các đơn hàng mà quý khách đặt với chúng tôi. Chúng tôi hỗ trợ giao hàng trên toàn quốc với chính sách giao hàng cụ thể như sau:
  1, Phí giao hàng tại cửa hàng (Đại lý):
  quartermaster.vn áp dụng mức phí giao hàng theo chi phí đã được ký với bên đối tác chịu trách nhiệm vận chuyển, giao nhận cho tất cả các đơn hàng được đặt thành công.
  Đối với khách hàng ở các Tỉnh, Thành phố có cửa hàng của công ty, chúng tôi sẽ tiến hành gửi giao hàng tận nơi cho Khách hàng.
  2, Thời gian giao hàng:
  quartermaster.vn sẽ yêu cầu bên vận chuyển hàng giao hàng cho khách hàng trong thời gian thỏa thuận khi quý khách thực hiện đầy đủ các thủ tục đặt hàng. Thời gian vận chuyển hàng thường mất ít nhất 3 – 5 ngày làm việc (không tính thứ bảy, chủ nhật hay các ngày lễ tết).
  Trong trường hợp quý khách chọn hình thức thanh toàn bằng thẻ tín dụng, thời gian xử lý đơn hàng sẽ được tính từ khi quartermaster.vn nhận được thanh toán hoàn tất của quý khách. Xin lưu ý rằng quartermaster.vn bảo lưu quyền thay đổi thời gian giao hàng mà không cần báo trước trong trường hợp chịu ảnh hưởng của thiên tai hoặc các sự kiện đặc biệt khác.
  Đơn hàng của quý khách sẽ được giao tối đa trong 2 lần (trường hợp lần đầu giao hàng không thành công, sẽ có nhân viên liên hệ để sắp xếp lịch giao hàng lần 2 với quý khách. Chúng tôi sẽ cố gắng liên hệ lại trong 2 ngày làm việc tiếp theo (qua tin nhắn hoặc gọi trực tiếp), trong trường hợp vẫn không thể liên lạc lại được hoặc không nhận được bất kì phản hồi nào từ phía quý khách, đơn hàng sẽ không còn hiệu lực.
  Để kiểm tra thông tin hoặc tình trạng đơn hàng của quý khách, xin vui lòng liên hệ với bộ phận Chăm sóc khách hàng.
  Khi hàng được chuyển giao đến quý khách, xin vui lòng hoàn tất việc thanh toán và ký xác nhận với nhân viên giao hàng trước, sau đó quý khách vui lòng kiểm tra nếu sản phẩm có bất kỳ lỗi hay khiếm khuyết nào. Xin quý khách vui lòng giữ lại biên lại vận chuyển để kiểm tra.

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN ĐỜI SỐNG